torsdag 28 augusti 2014

Anatomi - blir det rena grekiskan fast det är på latin :-)


Kvittera ut anatomi böckerna


Jenny startar med flektion ........

Besök av kurator


Information om kuratorstider, CSN och att Malin kommer att vara 
inne på kursen när på vt läser Motiverade samtal (MI). 

Natur, kultur och hälsa

Vi gjorde en vandring i Skule Nationalpark. Syftet vara att lära känna varandra bättre och att i den vackra miljön känna mindfulness :-)

Tankebok - träna på att reflekterar


Så har årets HFC:are gjort sina Tankeböcker :-)


Här är hela klassen samlad i klassrummet